Thông báo

Thư cảm ơn

 

TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2016

THƯ CÁM ƠN

Kính gửi: TS. Đặng Thị Mỹ Phương

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) và Viện Nghiên Cứu Châu Á (IAS) trân trọng cám ơn TS. Đặng Thị Mỹ Phương đã quan tâm và tham gia chương trình nghiên cứu khoa học vì cộng đồng được tài trợ bởi Hệ thống giáo dục Quốc Tế Á Châu.

Ngày    chúng tôi đã nhận đươc đề cương đề tài “Một số biện pháp nhằm ngăn chặn bạo lực học đường tại các trường chuyên biệt thành phố Hồ Chí Minh” do TS. Đặng Thị Mỹ Phương là Chủ nhiệm đề tài. Đề cương này sẽ được chuyển đến Hội đồng xét duyệt đề tài và thông báo kết quả trong thời gian 1 tháng (tính từ thời điểm nhận được đề cương).

Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và hợp tác nhiệt tình của Bà.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC