Thông báo

Học phí Các vấn đề về bảo lưu, học phí cũng như những hỗ trợ khác, học viên phải liên hệ với bộ phận Chăm sóc học viên để được hướng dẫn.

Sau khi lớp học đã được khai giảng, học viên không được hoàn trả học phí, không được chuyển nhượng học phí cho người khác hoặc không được chuyển đổi sang các ca học/ lớp học khác dù bất kỳ lý do nào.
Các vấn đề về bảo lưu, học phí cũng như những hỗ trợ khác, học viên phải liên hệ với bộ phận Chăm sóc học viên để được hướng dẫn. Mọi yêu cầu phải được thể hiện bằng văn bản.