Thông báo

Đề bài thu hoạch chuyên đề: Tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng Việt Nam

ĐỀ BÀI THU HOẠCH

Chuyên đềTái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng Việt Nam

  • Em hãy nêu những kiến thức cơ bản nhất đã tiếp thu được khi tham dự hội thảo về “Tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng Việt Nam”?
  • Cảm nhận của em khi tham dự hội thảo về “Tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng Việt Nam”?
  • Là học viên Viện Nghiên Cứu Châu Á thì những nỗ lực trong học tập của em sẽ có ý nghĩa gì trong đóng góp phát triển kinh tế đất nước sau này?

Lưu ý:

  • Học viên được quyền tham khảo tất cả tư liệu mà học viên có thể có.
  • Chú ý các số liệu thực tế liên quan đến chính sách mà học viên đề cập.
  • Chú ý các lý thuyết đã học khi áp dụng vào bài thu hoạch.
  • Chú ý sự sáng tạo của riêng mình trên nền tảng hiện thực được nhìn thấy.
  • Học viên cần chú ý việc trích dẫn chính xác và đúng xuất xứ các nguồn tin. Nghiêm cấm việc sao chép, đạo văn nguyên bản các tài liệu.
  • Bài thu hoạch được viết tối thiểu 05 trang đánh máy, theo mẫu của IAS (phong cách đại học Hoa Kỳ).