Sự kiện

Chúc mừng Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Quốc tế các trường Đại học đào tạo ngành Kinh doanh IACBE - Hoa Kỳ

Chúc mừng Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Quốc tế các trường Đại học đào tạo ngành Kinh doanh IACBE - Hoa Kỳ