Trang chủ

Sơ đồ trang

Liên hệ
 
English Việt nam
 
   
 
 
 
 
 
TỔNG QUAN
Viện Nghiên Cứu Châu Á thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu, hoạt động với chức năng và nhiệm vụ chủ yếu:
1.      Nghiên cứu khoa học về kinh tế, văn hoá, giáo dục, đô thị, môi trường và những vấn đề phát triển xã hội các nước Châu Á.
2.      Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin.
3.      Dịch vụ khoa học và công nghệ: Thông tin, tư vấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, chuyển giao công nghệ và tổ chức hội nghị – hội thảo khoa học trong các lĩnh vực nêu trên.
Với lực lượng các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước trong các lĩnh vực khoa học nói trên, Viện Nghiên Cứu Châu Á xác định chiến lược là luôn hướng đến những giá trị khoa học thực tiễn, đem lại lợi ích rõ rệt trong đời sống.
Viện Nghiên Cứu Châu Á chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2002, đã và đang tiến hành các hoạt động khoa học và đào tạo như sau:
A.     Về nghiên cứu khoa học:
Viện Nghiên Cứu Châu Á   đã và đang  xúc tiến nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về kinh tế - văn hóa - giáo dục với các đối tượng trong và ngoài nước, từng bước thiết lập quan hệ với một số cơ quan khoa học và đào tạo trong nước, khu vực ASIAN và trên thế giới; kết hợp với các trường đại học nổi tiếng Anh, Mỹ, Úc tập huấn về phương pháp giảng dạy, kinh nghiệm quản lý cho giáo viên – nhân viên thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu, cũng như xúc tiến các mối quan hệ với các trường đại học, các viện nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới để chuyển giao công nghệ giáo dục hiện đại cho tập đoàn giáo dục Quốc tế Á Châu.
B.     Về đào tạo:
Hiện nay, Viện có 02 trung tâm đào tạo:
Hai trung tâm có chức năng đào tạo nâng cao và chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế, quản lý và giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 200 giảng viên thỉnh giảng từ các trường Đại học và các Viện nghiên cứu khác và lãnh đạo của các công ty có uy tín trong và ngoài nước, nhằm cung cấp nguồn nhân lực được cập nhật kiến thức hiện đại của thế giới cho các công ty trong và ngoài nước tại Việt Nam. Viện đã đào tạo hơn 10.000 học viên là sinh viên, nhân viên, các quản lý của các công ty, tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam và nước ngoài.
Viện Nghiên Cứu Châu Á
Địa chỉ :                 177 Bis Cao Thắng,  Phường 12, Q.10,  Tp.HCM
  Điện thoại :           (84 - 8) 3868 0270 - 3868 0271
  Fax :                       (84 – 8) 3868 0266 
 
Follow our broadcasts on

Copyright ©  2008. All rights reserved The Institute of Asian Studies.