Nghiên cứu khoa học

Viện Nghiên Cứu Châu Á   đã và đang  xúc tiến nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về kinh tế - văn hóa - giáo dục với các đối tượng trong và ngoài nước, từng bước thiết lập quan hệ với một số cơ quan khoa học và đào tạo trong nước, khu vực ASIAN và trên thế giới; kết hợp với các trường đại học nổi tiếng Anh, Mỹ, Úc tập huấn về phương pháp giảng dạy, kinh nghiệm quản lý cho giáo viên – nhân viên thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu, cũng như xúc tiến các mối quan hệ với các trường đại học, các viện nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới để chuyển giao công nghệ giáo dục hiện đại cho tập đoàn giáo dục Quốc tế Á Châu.

  1. 1. Từng bước thiết lập quan hệ với một số sơ quan khoa học và đào tạo trong nước và nước ngoài.
  2. 2. Đã đề nghị triển khai một số đề tài khoa học, văn hóa và du lịch tại các tỉnh: Bình Dương, Thừa Thiên – Huế, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Đắc Lắc, Gia Lai, v.v… Đã hoàn tất và đang xúc tiến việc bàn giao dự án: “Biên soạn đề thi trắc nghiệm khách quan dành cho học sinh PTTH” cho tỉnh Bình Dương.
  3. 3. Đã đề xuất dự án: “Giải pháo hỗ trợ lưu thông và sinh hoạt cho người khuyết chi trong trường học” với Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội.
  4. 4. Đang tiến hành dự án: “Biên soạn bộ đề thi chuẩn đánh giá chất lượng học tập của học sinh trung học” tại tỉnh Bình Dương.