Giới thiệu

Viện Nghiên Cứu Châu Á (I.A.S) được thành lập theo quyết định số 95/QĐ-TW ngày 13/09/2001 của Chủ tịch Hội Khoa học về Đông Nam Á Việt Nam, được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp giấy chứng nhận hoạt động Khoa học và Công nghệ số 742 ngày 07/11/2001.

Viện Nghiên Cứu Châu Á là tổ chức phi lợi nhuận phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam, hoạt động với chức năng và nhiệm vụ chủ yếu ở các lĩnh vực:

        1. Nghiên cứu khoa học về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đô thị, môi trường và những vấn đề phát triển xã hôi các nước Châu Á.

        2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin.

        3. Dịch vụ khoa học và công nghệ: Thông tin, tư vấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, chuyển giao công nghệ và tổ chức hội nghị - hội thảo khoa học trong các lĩnh vực nêu trên.

Với lực lượng các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước trong các lĩnh vực khoa học nói trên, Viện Nghiên Cứu Châu Á xác định chiến lược là luôn hướng đến những giá trị khoa học thực tiễn, đem lại lợi ích rõ rệt trong đời sống.